More Photos like this here...

UN

AVANTPROJECTE

Si vostè està interessat en un projecte Deulonder, pot concertar una entrevista amb la decoradora a la nostra exposició o bé via internet. Per agilitzar el procés de disseny es recomana lliurar un plànol acotat de mesures i fotos de l’espai, així com una selecció de fotos amb les seves preferències. L’avantprojecte consisteix en:

· Estudi i distribució de l’espai amb fotos per proposar idees

· Pressupostos orientatius

Cost avantprojecte cuina: 500 €

Cost avantprojecte quart de planxar o quart rebost: 300 €

Cost de presa de mesures i aixecament de plànol: 300 €

En cas de realitzar el projecte aquests costos són deduïbles de la factura final.

Mandarin isolated on white background

DOS

SOL·LICITUD DE PROJECTE

Si la proposta mereix la seva aprovació, avançarem cap al projecte definitiu. Per a això, haurà de realitzar una previsió de fons del 10% del valor estimat, en concepte de cost del projecte, no reemborsable.

El projecte consisteix en:

· Visita d’obra i presa de mesures

· Planta de distribució i alçats

· Proposta d’interiors de mobles amb fotos

· Plans d’instal·lació, fontaneria i electricitat

· Propostes de materials i colors

· Proposta d’il·luminació

· Pressupostos detallats

· Realització de dos renders *

En aquest apartat s’estudiaran totes les possibles opcions fins que mereixin la seva aprovació final.

close-up of orange zest on white, natural shadow in front, shallow DOF, see also:

TRES

SIGNATURA DEL PRESSUPOST

En aquest pressupost adjuntarem els plànols definitius acotats i una relació detallada de tots els materials i serveis contractats, a més de les condicions de venda i els terminis de lliurament. Un cop acceptat i signat el pressupost, nosaltres ens encarregarem de la realització integral del projecte. Més de trenta-cinc anys d’experiència ens avalen pel que fa a l’eficiència en els processos i el compliment de les expectatives de qualitat i eficàcia.

Projectes

Selecció de projectes Deulonder

Els nostres partners

Ens associem amb les millors marques d’electrodomèstics del món